Informacja: SPRAWDZAJĄ SWOJĄ WIEDZĘDziś zmierzyli się z przedmiotami przyrodniczymi i matematycznymi, natomiast wczoraj sprawdzali swoją wiedzę z przedmiotów humanistycznych. W tym roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło ponad 340 tysięcy uczniów.