Informacja: PREZYDENT KOMENTUJESprawa nałożenia na pracownicę miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie nagany przez dyrektorkę placówki, którą sad uznał za niezasadną, ma swój dalszy ciąg. Radny Klubu Jana Zubowskiego – Marek Sienkiewicz pokazuje fragmenty uzasadnienia do wyroku i wywołuje do odpowiedzi prezydenta Głogowa jako zwierzchnika dyrektorki. Prezydent przed naszą kamerą po raz pierwszy zabiera głos w tej sprawie.