Informacja: NADAL JEST TAJEMNICĄNa ten moment czekało wielu pasjonatów lokalnej historii. W głogowskim muzeum przy obecności konserwatora zabytków otwarto tubę, która wmurowana była w podstawie dawnego pomnika cesarza Wilhelma.