Informacja: DZIEDZICTWO ŻYDOWSKIE W GŁOGOWIETamara Włodarczyk jest autorką 30 artykułów naukowych i współautorką 6 publikacji o historii Żydów. Od 1999 roku zawodowo związała się z organizacjami żydowskimi. Do Głogowa przyjechała, aby przekazać tutejszym mieszkańcom wiedzę na temat historii tej społeczności na lokalnych ziemiach.