Informacja: Patriotyczne celeChoć działają od niedawna to mają wiele planów związanych z propagowaniem wśród lokalnej społeczności postaw patriotycznych. Mowa o Stowarzyszeniu Patriotyczna Sława, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta.