Informacja: PONOWNIE ODRZUCILI TARYFYKolejny raz w tym roku PWiK w Przemkowie zaproponowało taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie. I kolejny raz rada miejska odrzuciła je większością głosów. Prezes przemkowskich wodociągów nie wyklucza, że tym razem spółka skieruje sprawę do sądu. Burmistrz, Jerzy Szczupak odpowiada, że opracowana ekspertyza wskazuje na to, że były podstawy do odmowy zatwierdzenia zaproponowanej taryfy.