Informacja: POJAZDY NIE TYLKO DO JAZDYUczniowie szkół podstawowych nr 10 i 12 mogli sprawdzić swoje umiejętności plastyczne i przy okazji nauczyć się zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najlepsi zostali nagrodzeni.