Informacja: NADAL BEZ PRZEŁOMUWydawało się, że trwające od ponad dwóch lat rozmowy pomiędzy powiatem wschowskim a głogowskim w sprawie ustalenia przebiegu granicy na Krzyckim Rowie doczeka się finału i tym samym wyjaśniona zostanie ostatecznie kwestia tego kto jest właścicielem niszczejącego mostu i fragmentu drogi pomiędzy Golą a Krzekotowem. Spór trwa nadal a praca geodety, który miał określić przebieg granicy pomiędzy powiatami wzbudza zastrzeżenia władz powiatu głogowskiego.