Informacja: WYKORZYSTALI DAROWIZNĘPracownie umiejętności pielęgniarskich oraz komputerowo-laboratoryjna w PWSZ w Głogowie wzbogaciły się o kolejne wyposażenie. Jego zakup był możliwy dzięki darowiźnie od Fundacji KGHM Polska Miedź.