Informacja: BĘDZIE BEZPIECZNIEJSkrzyżowanie dwóch dróg zawsze jest miejscem niebezpiecznym. To w Grodźcu Małym jest o tyle bardziej skomplikowane, że łączy się ze zjazdem z wiaduktu. Właśnie zamontowano tam nowe bariery drogowe, które mają dodatkowo chronić kierowców.