Informacja: OFICJALNIE UCZNIAMIBył to bardzo ważny moment zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców. Uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej w Wilkowie złożyli ślubowanie.