Informacja: NOWOCZEŚNIEJ CZYLI BEZPIECZNIEJRemontu doczekała się również placówka w Wilkowie. W tamtejszej szkole podstawowej ruszyły prace związane z wymianą instalacji elektrycznej.