Informacja: PREZYDENT DAROWAŁ DŁUGI1 mln 695 tysięcy złotych. Tyle wyniosły umorzenia zaległości podatkowych głogowskich przedsiębiorstw i instytucji za 2016 rok. Decyzję taką podjął prezydent miasta, Rafael Rokaszewicz.