Informacja: Radny spytał o mostek i zaskarżenie decyzji inspektoraDlaczego Zarząd Powiatu Głogowskiego zaskarżył decyzję Generalnego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Pytanie to postawił radny Mirosław Strzęciwilk, który zwrócił uwagę, że sprawa dotyczy stanu technicznego mostku w miejscowości Leszkowice.