Informacja: ROZBIORĄ CZY WYREMONTUJĄ?Od wielu lat wyłączona jest z użytkowania i dziś dopuszczona jest jedynie do celów magazynowych. Mowa o byłej sali gimnastycznej znajdującej się na terenie PWSZ w Głogowie. Sprawdziliśmy jakie plany względem obiektu mają władze uczelni.