Informacja: ODEBRALI DYPLOMYJuż po raz 11 w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głgoowie wręczono dyplomy podczas uroczystego absolutorium. Tytuł licencjata otrzymało 107 absolwentów, natomiast 48 osób może się chwalić tytułem inżyniera.