Informacja: Mikołajkowo-odblaskowo na drodzeTradycyjnie już 6 grudnia na drogach powiatu wschowskiego kierowcy, piesi, rowerzyści spotkać mogli policyjnego Mikołaja. Mikołaj w asyście pomocnika - strażnika miejskiego niesfornych uczestników ruchu drogowego poucza, a pozostałych, kontrolowanych nagradza drobnymi upominkami. W tym roku w ramach „Ogólnopolskiego Dnia Odblasków” są to elementy odblaskowe, zakładki i ulotki prewencyjne „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo”, „Świeć przykładem”.

W mikołajkowe przedpołudnie na wschowskich drogach pojawił się nietypowy patrol policji, prócz policjanta ruchu drogowego wschowskiej Komendy Policji, jeździł pierwszoplanowy gość - Święty Mikołaj, który ze swoim pomocnikiem - strażnikiem miejskim pouczali niesfornych kierowców, a wzorowych nagradzali drobnymi prezentami. W tym roku były to elementy odblaskowe propagujące działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w szczególności pieszych. W trakcie wspólnej podróży drogami powiatu wschowskiego mundurowi wspólnie ze Świętym Mikołajem zwracali uwagę na zachowanie się kierowców m.in. prędkości z jakimi poruszali się w mieście i poza terenem zabudowanym, stosowanie się do znaków drogowych, zachowanie wobec pieszych. Kontrolowali trzeźwość kierowców, wymagane dokumenty oraz stany techniczne pojazdów, przede wszystkim światła. Skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, których kierowcy prawidłowo zachowywali się na drodze, jak również tych, którzy popełniali wykroczenia drogowe.

„Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo” to hasła przewodnie działań prewencyjnych mające na celu uświadomienie kierowcom jak istotne dla naszego bezpieczeństwa jest prawidłowe ustawienie świateł w pojeździe. „Świeć przykładem” to kolejne działania Biura Ruchu Drogowego KGP o których informowani są kierowcy, piesi. Działania promujące poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Akcja „Mikołaj na drodze” ciesząca się z roku na rok większą popularnością i pozytywnym odbiorem przez wschowian, jak i przejeżdżających przez nasz powiat gości.