Informacja: POKAZALI SIĘZa nami I Powiatowe Targi Aktywności Dla Niepełnosprawnych i Seniorów. Wydarzenie trwało dziewięć dni i składało się na nie różnego rodzaju przedsięwzięcia, w które zaangażowane były wszystkie powiatowe jednostki zajmujące się na co dzień pracą oraz wsparciem dla niepełnosprawnych i starszych.