Informacja: JĘZYK-NASZA WIZYTÓWKALiteraturoznawca, tłumacz, pisarz, doktor habilitowany nauk humanistycznych oraz sekretarz Wisławy Szymborskiej- w taki sposób można opisać gościa biblioteki, który spotkał się z głogowską młodzieżą. Michał Rusinek opowiadał młodym głogowianom jak ważny jest bogaty i odpowiedni zasób słów w dzisiejszym świecie.