Informacja: BUNKIER DO REMONTUWojewódzki Konserwator Zabytków nakazał gminie miejskiej Głogów odremontowanie bunkra znajdującego się na skraju dzisiejszego Miasteczka Rowerowego przy skrzyżowaniu ulic Wały Chrobrego, Piastowska. Konserwator wyznaczył na to miastu czas do końca października 2019 roku. Tymczasem w budżecie póki co nie ma zabezpieczonych środków na to zadanie, a nie będzie ono tanie.