Informacja: Planują kolejny sezonZdjęcie

2018/04/bezpieczenstwo_wschowa_lato.jpg


Sezon letni 2018 już blisko, aby był bezpieczny zarówno dla mieszkańców powiatu wschowskiego, jak i odwiedzających nasz jezierny rejon gości odbyło się spotkanie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Komendant Powiatowy Policji we Wschowie gościł w swoim gabinecie przedstawicieli instytucji, służb których działaniem priorytetowym jest czuwanie nad bezpieczeństwem w powiecie wschowskim.

Sezon letni 2018 już blisko, dlatego też dzisiejsze spotkanie ukierunkowane było na ustalenie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa zarówno mieszkańców powiatu wschowskiego, jak i turystów, którzy planują wypoczynek nad naszymi jeziorami. Większość spotkania poświęcona została wspólnej dyskusji na temat obowiązujących przepisów prawa i respektowania ich przez osoby korzystające w szczególności ze sprzętów wodnych. Wspólne kontrole potrzeby zmiany organizacji ruchu, stref parkingowych były również istotnym zagadnieniem poruszonym podczas dzisiejszego posiedzenia. Ważną kwestią było wypracowanie, stworzenie tzw. „kanałów życia”, czyli dróg dojazdowych dla służb ratowniczych na linie brzegowe w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Poruszono kwestie wspólnych patroli ze wszystkimi służbami. Zaplanowano spotkanie instruktażowe z ratownikami wodnymi w miesiącu maju dotyczące wspólnych działań i zakresu kompetencji.

Jak co roku w miesiącu czerwcu odbędą się ćwiczenia sztabowe, których scenariusz przewidywać będzie zdarzenie wymagające interwencji i podjęcia konkretnych działań przez wszystkie służby ratownicze. Nie zabrakło podziękowań ze strony Komendanta Powiatowego Policji we Wschowie insp. Tomasza Kłosowskiego, jak również ze strony zgromadzonych gości za lata wzorcowo układającej się współpracy.