Informacja: Po pomniku nie ma śladuZdjęcie

2018/04/Pomnik_2.JPG


Z przemkowskiego krajobrazu zniknął pomnik upamiętniający Bohaterów Maja 1945. Obowiązek jego usunięcia narzuciły Gminie przepisy ustawy
z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, które stanowią, że za usunięcie obiektu upamiętniającego osoby, organizacje, wydarzenia lub inne daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny odpowiada właściciel nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty. Właścicielem działki, na której znajdował się pomnik jest Gmina Przemków, była więc zobowiązana do usunięcia pomnika w jego obecnym kształcie. Koszty prac związanych z usunięciem pomnika zwróci Gminie Wojewoda. Jeżeli gmina nie zrealizowałaby obowiązku wynikającego z ustawy do 31 marca pomnik zostałby usunięty przez Wojewodę na koszt Gminy.
zdjęcie: UM w Przemkowie