Informacja: WSPÓŁPRACOWAŁA Z SB?Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wschowie była tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa - taką informację na temat Hanny Knaflewskiej-Walkowiak podała gazeta Nasze Wschowskie Sprawy.