Informacja: NIE REPATRIANT A WYPĘDZONYMimo upływu lat to nadal nieodrobiona przez nas jedna z ostatnich lekcji domowych historii XX wieku. Po odkłamaniu różnych wątków historycznych ten jeszcze na to czeka. Mowa o wypędzeniach Polaków z Kresów w latach 1945-1946, których do dziś określa się mianem repatriantów, co z prawdą ma niewiele wspólnego. I temu zagadnieniu poświęcony był wykład Tomasz Kozłowskiego, który gościł w Głogowie na zaproszenie Głogowskiej Edukacji Kresowej.