Informacja: ZARZĄD Z ABSOLUTORIUMGłosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Głogowskiego było tylko formalnością, bowiem koalicja rządząca ma większość w radzie. Choć radni opozycyjni mieli uwagi wobec polityki finansowej prowadzonej przez władze powiatu, to większość samorządowców zagłosowała za udzieleniem absolutorium Zarządowi.