Informacja: STOSOWAŁ MOBBING?Sąd Pracy w Legnicy orzekł, że władze gminy Legnickie Pole stosowały mobbing wobec swoich podwładnych. Jedną z osób, które miały się dopuszczać łamania prawa był obecny zastępca prezydenta Legnicy Krzysztof Duszkiewicz.