Informacja: WYŁONILI MISTRZÓW ORTOGRAFIIOd uczniów szkół podstawowych aż po studentów oraz ich rodziców. Wszyscy mogli sprawdzić znajomość swojego języka. Pozwoliła im na to kolejna edycja Głogowskiego Dyktanda, które rokrocznie organizowane jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.