Informacja: WYŁONILI MISTRZÓW ORTOGRAFII



Od uczniów szkół podstawowych aż po studentów oraz ich rodziców. Wszyscy mogli sprawdzić znajomość swojego języka. Pozwoliła im na to kolejna edycja Głogowskiego Dyktanda, które rokrocznie organizowane jest w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.