Informacja: CENNA INICJATYWAKilka dni temu przy ul. Obrońców Pokoju na kilka godzin stanął specjalistyczny autobus do pobory krwi. Ów charakterystyczny pojazd do Głogowa zawitał dzięki staraniom Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Głogowie.