Informacja: BEZ NIESPODZIANEKWalne zebranie akcjonariuszy KGHM zostało wznowione. Podjęto uchwały o sprawozdaniach finansowych, dywidendzie, składzie Rady Nadzorczej i absolutorium dla Zarządu i rady. Mówiąc krótko – obrady przebiegały bez większych niespodzianek.