Informacja: - TO PRÓBA ZASTRASZENIARadny Krzysztof Sarzyński uważa, że w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie nie dzieje się dobrze, i wskazuje na bierność prezydenta w nadzorowaniu tej jednostki. Podtrzymuje swoje stanowisko, że w tej instytucji dochodziło do łamania praw pracowniczych i nie zamierza przepraszać dyrektor MOKu Barbary Mareńczak-Piechockiej.