Informacja: CHCĄ WIĘKSZEGO FINANSOWANIAW powiatowych szpitalach pogarsza się sytuacja finansowa i kadrowa. O problemie tym mówiono podczas spotkania z udziałem starostów i dyrektorów placówek zdrowia, do którego doszło w Warszawie. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli powiatu głogowskiego. Spotkanie zorganizował Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związek Powiatów.