Informacja: KINO DLA MIASTA?Po ogłoszeniu przez właściciela Kina Jubilat, że obiekt zostaje zamknięty a budynek wystawiony na sprzedaż, radny Sławomir Majewski znalazł się w gronie zwolenników aby kino przejęło miasto. Złożył w tej sprawie stosowny wniosek. Podczas ostatniej sesji rady Miejskiej dopytywał czy coś w tej sprawie zostało zrobione.