Informacja: Warto mówić o książkach„Kolekcje dawne, obecne i przyszłe”. Pod taki hasłem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie odbyła się konferencja dotycząca książek, które są przechowywane na różnych nośnikach. Poczynając od książki pergaminowej do bibliotek cyfrowych.