Informacja: 20 LAT WSPARCIAIstnieje już od 20-stu lat. Jest ważnym ośrodkiem w Głogowie, który służy wsparciu osobom dorosłym, przewlekle psychicznie chorym oraz osobom dorosłym upośledzonym umysłowo. W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość związana z jubileuszem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie.