Informacja: SIENKIEWICZ: LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALEKilka tygodni temu informowaliśmy o decyzji prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza o rozpoczęciu postępowanie wykonawczego związanego z wywiezieniem i utylizacją niebezpiecznych substancji z nielegalnego składowiska przy ulicy Południowej. Teraz do sprawy odnieśli się radni KWW Jana Zubowskiego, którzy zaprezentowali swoje ustalenia i wątpliwości.