Informacja: NADAL PROTESTUJĄJest pierwszy efekt spotkania z udziałem starostów i dyrektorów placówek zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej i kadrowej, o którym mówiliśmy kilka tygodni temu. Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował się przekazać większe środki na wynagrodzenia dla pielęgniarek. To jednak nie kończy protestu placówek zdrowia, które oczekują wyższej wyceny świadczeń.