Informacja: WIĘKSZY PRZYCHÓD I ZYSKGłogowski Szpital Powiatowy realizuje drugi okres rozliczeniowy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Prezes Edward Schmidt przedstawił liczby za ostatnie półrocze funkcjonowania placówki zdrowia.