Informacja: - TO JEST WSTYDPrzy obelisku tym odbywały się uroczystości związane z wprowadzeniem Stanu Wojennego w Polsce. Za nieco ponad tydzień kolejna rocznica tego wydarzenia. Tymczasem radny powiatowy, Mirosław Strzęciwilk zwraca uwagę na nie najlepszy stan techniczny pomnika.