Informacja: NAGRODZENI ZA WYNIKIUczyć warto się nie dla stopni lecz dla wiedzy, którą następnie będzie można wykorzystać w dorosłym życiu. Ponad 400 uczniów oraz studentów z głogowskich placówek otrzymało stypendia za wyniki w nauce oraz za dodatkowe osiągnięcia. Łączna kwota jaką miasto wydatkowało na ten cel to ponad 200 tysięcy złotych.