Informacja: - NIE MA MIEJSCA NA KOMPROMISStowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa zaprosiło do Głogowa kolejnego gościa. Był nim prof. Włodzimierz Osadczy który spotkał się z mieszkańcami by omówić temat trudnej historii relacji polsko-ukraińskiej na przykładzie sprawy rzezi wołyńskiej.