Informacja: BYŁE KINO W RĘKACH GMINY?Jest dużą szansa na to, że gmina miejska Głogów przejmie jednak budynek po byłym kinie Jubilat. Stosowne rozmowy na ten temat zostały już przeprowadzone. Być może obiekt zostanie przejęty przez miasto jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.