Informacja: PRAWNIK DO DYSPOZYCJINa mocy ustawy samorządy w całej Polsce zobowiązane są do umożliwienia mieszkańcom dostępu do bezpłatnych porad prawnych. W Głogowie takich porad udzielało do tej pory Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. Teraz dzięki porozumieniu Gminy Miejskiej i Starostwa Powiatowego możliwości bezpłatnych konsultacji z prawnikiem będzie znacznie więcej.