Informacja: ZŁOŻYLI ZAŻALENIEJak zapowiadali, tak zrobili. Po zapoznaniu się z decyzją wschowskiej prokuratury, która umorzyła śledztwo w sprawie wpisów internetowych, które miały szkalować dobre imię Danuty Sędzikówny ps. Inka, Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów, postanowiło złożyć zażalenie od tej decyzji.