Informacja: NIE DO WYKONANIA?Zdaniem starosty głogowskiego, Jarosława Dudkowiaka nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oznacza problemy w funkcjonowaniu powiatów w całej Polsce. Okazuje się, że realizacja tej ustawy wymaga sporych środków, dodatkowej kadry oraz czasu. A tego wszystkiego brakuje.