Informacja: BURZA W SZKLANCE WODY?Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu dopatrzyła się nieprawidłowości w części uchwały dotyczącej zmian w budżecie powiatu głogowskiego na rok 2018, która została przyjęta pod koniec grudnia zeszłego roku. Nie wiadomo jeszcze czy to zostanie zakwalifikowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako naruszenie dyscypliny finansowej. Natomiast radny powiatowy, Andrzej Radomski podnosi, że to jaskrawy przykład nieprawidłowości w zarządzaniu finansami powiatu przez obecny Zarząd.