Informacja: NIE PREZYDENT, A RZECZNIKMamy komentarz do planowania i wykorzystywania urlopów przez prezydenta Głogowa i jego zastępców. Odpowiedzi na zadane przez nas pytania udzieliła nam rzecznik, choć oczekiwaliśmy rozmowy na ten tema z Rafaelem Rokaszewiczem.