Informacja: TO BYŁA DLA NICH FRAJDACzy nauka może być jednocześnie dobrą zabawą? Oczywiście. Dowodem na to są studenci Nowych Mediów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, którzy podsumowali poprzedni semestr i wykonane prace. Najlepsi żacy mogli liczyć na wyjątkowe nagrody od dyrektora Instytutu Humanistycznego, który wręczył m.in. klucz do poczucia humoru, karnet na warsztaty dykcji czy pudełko na pomysły.