Informacja: - SZANUJĘ PROTESTUJĄCYCHStrajk nauczycieli trwa nadal i nic nie zapowiada jego końca. Może potrwać tygodnie, a nawet miejsce. Ostatnio premier Morawiecki zaproponował po świętach zaproszenie związkowców do okrągłego stołu na temat edukacji. Nie wiadomo jednak czy do tego w ogóle dojdzie a jeśli tak, czy doprowadzi to do koñca protestu. Tymczasem do szkół codziennie przychodzą także nauczyciele, którzy do strajku nie przystąpili.