Informacja: FENOMEN ZESŁANYCH POLEKWyrwane ze swoich domów, z ojczystej ziemi i rzucone na „ziemię nieludzką”, zmuszone były walczyć o życie swoje i swoich dzieci. Głogowianie zebrani w Miejskiej Bibliotece Publicznej wysłuchali przejmującego wykładu Joanny Pakuzy na temat fenomenu Polek zesłanych do Związku Sowieckiego z Kresów Wschodnich w latach 1940-1941. Było to kolejne w ostatnim czasie spotkanie autorskie zorganizowane przez Głogowską Edukację Kresową.